USA Recruitment - Vindt de juiste sales medewerkers

 • Home
 • Recruitment in de USA

Recruitment

in de USA

Als we praten over recruitment in de USA zijn er drie belangrijke componenten waar je rekening mee moet houden:

Bepalen van de Behoefte

Dit kan betekenen dat je bijvoorbeeld op zoekt bent naar iemand voor een vrijgekomen posititie. Maar het kan er ook om gaan dat de werkdruk binnen een team te groot geworden is. Of dat je je organisatie aan het uitbreiden bent.

Een Recruitment Plan Opstellen

Dit omvat ook een strategie uitwerken hoe je de nieuwe baan gaat promoten, zowel binnen als buiten het bedrijf.

Kandidaten Aantrekken en Selecteren

Het aantrekken en screenen van kandidaten is een cruciaal onderdeel van het recruitment proces.

Recruitment in de VS is eigenlijk gewoon het proces van het vinden van, aantrekken, interviewen, selecteren, aannemen en inwerken van werknemers. Super belangrijk dus als je op zoek bent naar nieuwe collega’s! Afhankelijk van de grootte van een bedrijf, kan het werven van nieuw personeel de taak zijn van verschillende mensen. Grote bedrijven hebben vaak hele teams die zich hiermee bezighouden, terwijl andere bedrijven slechts één recruiter hebben. In kleinere bedrijven is het vaak de taak van de manager. Daarnaast besteden veel organisaties de werving uit aan externe bureaus.

Werving en selectie is essentieel om een geweldige ervaring te bieden aan potentiële werknemers en tegelijkertijd de naamsbekendheid van het bedrijf als aantrekkelijke werkgever te vergroten. Bedrijven werven bijna altijd kandidaten voor nieuwe functies via advertenties, vacaturewebsites, sociale media en andere kanalen. Veel bedrijven maken gebruik van recruitmentssoftware om op een efficiëntere en effectievere manier geschikte kandidaten te vinden.

Human Resources

De werving gaat meestal hand in hand met de afdeling Human Resources. Het proces omvat verschillende stappen zoals:

 1. het identificeren van de behoefte aan nieuwe medewerkers
 2. het opstellen van een recruitment plan
 3. het schrijven van een functieomschrijving
 4. adverteren van de vacature
 5. beoordelen van sollicitaties
 6. telefonische screening
 7. sollicitatiegesprekken
 8. beoordeling van kandidaten
 9. uitvoeren van een achtergrondcheck
 10. nemen van een beslissingen
 11. inwinnen van referenties
 12. doen van een baanaanbieding
 13. het aannemen van de kandidaat
 14. inwerken van de nieuwe medewerker

Diverse soorten werving en selectie

Er zijn verschillende soorten recruitment. Daaronder vallen interne-, technische- en executive recruitment.

Bij intern recruiten worden vacatures gepromoot onder bestaande werknemers, om zo carrièremogelijkheden te bieden en de retentie van personeel te bevorderen. Technisch recruiten richt zich specifiek op het vinden van kandidaten voor technische functies, zoals engineering en productgerelateerde rollen. Het werven van Executives daarentegen is voornamelijk gericht op kandidaten voor leidinggevende posities, zoals CFO, CTO en CEO.

Recruiters zijn verantwoordelijk voor het vinden van gekwalificeerde kandidaten voor openstaande vacatures en om zowel aan de eisen van de werkgever als van de werknemer te voldoen gedurende het hele sollicitatieproces. Er zijn verschillende soorten recruiters, zoals interne en externe recruiters. Interne recruiters zijn in dienst van het bedrijf waarvoor ze werven en richten zich alleen op het werven voor dat specifieke bedrijf. Externe recruiters daarentegen werken voor wervingsbureaus en brengen kandidaten onder de aandacht bij interne recruiters of bij bedrijven die openstaande vacatures hebben.

Kortom, recruiten in de VS is een complex proces dat alles omvat van het identificeren van personeels behoeften tot het daadwerkelijk aannemen en inwerken van nieuwe werknemers. Het is een cruciaal onderdeel van het bieden van een geweldige ervaring voor potentiële werknemers en het opbouwen van een sterk werkgeversmerk. Werving en selectie werkt vaak samen met de afdeling Human Resources en er zijn verschillende soorten recruiten, zoals intern, technisch en executive recruiten. Recruiters hebben de verantwoordelijkheid om gekwalificeerde kandidaten te vinden en om te voldoen aan de eisen van zowel de werkgever als de werknemer tijdens het hele sollicitatieproces. Dus als je op zoek bent naar een nieuwe baan of als je bedrijf nieuwe medewerkers nodig heeft, is het zeker de moeite waard om contact met ons op te nemen voor professionele werving!

Welke verschillende soorten wervingsmethoden zijn er?

Er zijn verschillende soorten wervingsmethoden die organisaties gebruiken om het beste personeel aan te trekken. Deze kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: interne werving en externe werving.

Hieronder volgen enkele van de meest voorkomende soorten wervingsmethoden:

Interne werving:
– Promoties en overplaatsingen
– Doorverwijzingen van werknemers
– Interne vacaturemeldingen
– Het inhuren van freelancers
– Het terughalen van gepensioneerde werknemers

Externe werving:
– Directe advertenties
– Talentenpools
– Wervingsbureaus
– Vacaturebanken/vacaturemeldingen
– Online advertenties
– Sociale media
– Wervings evenementen
– Werving op universiteiten/scholen
– Medewerkersverwijzingsprogramma’s
– Stages
– Mond-tot-mondreclame

Het is belangrijk om op te merken dat niet elke vacature dezelfde vereisten heeft en elk bedrijf andere behoeften heeft. Daarom moeten organisaties kiezen welke wervingsmethoden het beste bij hun eisen passen en welke strategieën het beste aansluiten bij de omgeving van hun organisatie.

Als jij op zoek bent naar een nieuwe baan of als jouw bedrijf behoefte heeft aan nieuw personeel, neem dan gerust contact met ons op. Wij kunnen je helpen bij het vinden van de juiste wervingsmethode en het aantrekken van geschikte kandidaten die passen bij jouw organisatie. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij je kunnen ondersteunen bij het vinden van het beste personeel!

Wat zijn de wettelijke eisen voor recruitmeny in de VS?

Recruitment in de VS is onderhevig aan verschillende wettelijke eisen waaraan organisaties moeten voldoen om juridische problemen en boetes te voorkomen. Hieronder volgen enkele van de wettelijke vereisten:

* Discriminatiewetten:
De United States Equal Employment Opportunity Commission handhaaft verschillende wetten met betrekking tot wervingspraktijken, met name die welke verband houden met discriminatie van beschermde klassen. Wervingsbureaus moeten over het algemeen al deze wetten volgen als ze regelmatig werknemers doorverwijzen naar werkgevers, zelfs als ze niet betaald krijgen voor die doorverwijzingen. Enkele van deze wetten omvatten de Age Discrimination in Employment Act, Americans with Disabilities Act, Equal Pay Act, Pregnancy Discrimination Act en Title VII of the Civil Rights Act.

* Vergunningen:
Afhankelijk van de locatie zijn er wettelijke vereisten voor wervingsbureaus die verschillende soorten vergunningen vereisen. Naast een algemene bedrijfsvergunning kunnen er ook vereisten zijn voor verkoopbelastinglicenties.

* Immigratiewetten:
De Immigration Reform and Control Act uit 1986 verbiedt het inhuren van werknemers die niet het wettelijke recht hebben om in de VS te werken. Deze wet vereist dat een werknemer uiterlijk aan het einde van de derde werkdag de juiste documenten overlegt. Als dit niet gebeurt, is de werkgever verplicht om de werknemer te beëindigen.

* Wetten inzake loongelijkheid:
Werkgevers moeten ervoor zorgen dat zij werknemers gelijkwaardig betalen op basis van hun functieverantwoordelijkheden, ongeacht hun geslacht, ras of andere beschermde kenmerken.

* Wetten ban the box:
Sommige staten en steden hebben wetten die werkgevers verbieden om te vragen naar de criminele geschiedenis van een sollicitant tot later in het sollicitatieproces.

* Wetten inzake drugstests:
Werkgevers moeten voldoen aan staats- en federale wetten met betrekking tot drugstests, inclusief de Americans with Disabilities Act.

Organisaties moeten op de hoogte blijven van de laatste wettelijke vereisten voor recruiten in de VS om juridische problemen en boetes te voorkomen. Werkgevers zullen contact op moeten nemen met een advocaat die gespecialiseerd is in arbeidsrecht om ervoor te zorgen dat hun wervingspraktijken voldoen aan alle geldende wetten en voorschriften.

Organisaties moeten op de hoogte blijven van de laatste wettelijke vereisten voor recruiten in de VS om juridische problemen en boetes te voorkomen. Werkgevers zullen contact op moeten nemen met een advocaat die gespecialiseerd is in arbeidsrecht om ervoor te zorgen dat hun wervingspraktijken voldoen aan alle geldende wetten en voorschriften.

Heb jij als bedrijf hulp nodig bij het navigeren door de wettelijke eisen voor recruiten in de VS? Neem contact met ons op en wij kunnen je ondersteunen bij het zorgen dat jouw wervingsproces in overeenstemming is met de geldende wetgeving. Bereid je voor en voorkom juridische problemen!

Werven in de VS: wat zijn veelvoorkomende fouten?

Werven in de VS kan een uitdagend proces zijn en er zijn verschillende veelvoorkomende fouten die organisaties maken tijdens het wervingsproces. Hieronder staan enkele van de meest voorkomende fouten die organisaties maken bij het werven in de VS:

1. Te veel mensen betrekken bij het aannemen: Het betrekken van te veel mensen bij het aannemen kan leiden tot verwarring en vertragingen in het wervingsproces. Het is belangrijk om een duidelijk en gedefinieerd wervingsproces te hebben dat alleen de noodzakelijke mensen betrekt.
2. Alleen aannemen op basis van ‘cultuurmatch’: Alleen aannemen op basis van een cultuurmatch kan leiden tot een gebrek aan diversiteit op de werkvloer. In plaats daarvan zouden organisaties zich moeten richten op het aannemen van mensen die een toegevoegde waarde hebben voor de cultuur, wat inhoudt dat ze nieuwe perspectie ven en ideeën meebrengen naar de organisatie.
3. Een beperkt wervingsaanbod hebben: Een beperkt wervingsaanbod kan het aantal gekwalificeerde kandidaten dat een organisatie kan kiezen beperken. Organisaties zouden moeten overwegen om verschillende wervingsmethoden te gebruiken om een diverse groep kandidaten aan te trekken.
4. Te veel nadruk leggen op opleiding en werkervaring: Hoewel opleiding en werkervaring belangrijk zijn, zouden ze niet de enige factoren moeten zijn die in overweging worden genomen bij het aannemen. Organisaties zouden ook moeten kijken naar de soft skills van een kandidaat, zoals communicatie- en probleemoplossende vaardigheden.
5. Onvoldoende informatie verstrekken over uw bedrijf: Kandidaten willen graag weten bij welk bedrijf ze solliciteren. Organisaties zouden informatie moeten verstrekken over hun bedrijfscultuur, waarden en missie om de juiste kandidaten aan te treken.
6. Te veel eisen stellen aan de functie: Te veel eisen stellen aan een baan kan het aantal gekwalificeerde kandidaten beperken. Organisaties zouden zich moeten richten op de essentiële vereisten voor de functie en bereid moeten zijn om kandidaten op te leiden die mogelijk niet aan alle gewenste kwalificaties voldoen.
7. Geen gestructureerd selectieproces hebben: Een gestructureerd selectieproces kan ervoor zorgen dat alle kandidaten eerlijk en consistent worden beoordeeld. Organisaties zouden een duidelijk en gedefinieerd selectieproces moeten hebben dat een set gestandaardiseerde vragen omvat.
8. Kandidaten negeren: Kandidaten negeren, oftewel niet reageren op hun sollicitaties of vragen, kan de reputatie van een organisatie schaden en het moeilijk maken om toptalent aan te trekken in de toekomst. Organisaties zouden op alle kandidaten moeten reageren, zelfs als ze niet worden geselecte eerd voor de baan.
9. Gebrek aan flexibiliteit: Organisaties die niet flexibel zijn in hun wervingsproces kunnen gekwalificeerde kandidaten mislopen die unieke omstandigheden hebben, zoals flexibel werken of een flexibel schema.
10. Het gebruik van onethische wervingsprocessen: Onethische wervingspraktijken, zoals discriminatie of vooringenomenheid, kunnen leiden tot juridische problemen en de reputatie van een organisatie schaden. Organisaties zouden ervoor moeten zorgen dat hun wervingsproces eerlijk en onbevooroordeeld is.
Kortom, er zijn verschillende veelvoorkomende fouten die organisaties maken bij het werven in de VS. Deze fouten kunnen leiden tot een gebrek aan diversiteit op de werkvloer, het beperken van het aantal gekwalificeerde kandidaten en het schaden van de reputatie van een organisatie. Organisaties zouden zich moeten richten op een duidelijk en gedefinieerd wervingsproces, voldoende informatie verstrek ken over hun bedrijf en het vermijden van onethische wervingspraktijken. Wil je meer weten over hoe wij kunnen helpen bij het wervingsproces in de VS? Neem dan nu contact met ons op! We staan klaar om al je vragen te beantwoorden en je te ondersteunen bij succesvolle werving.

Wat is een alternatief voor een recruiter?

Werven kan een uitdagend proces zijn en organisaties hebben niet altijd de middelen om een recruiter in te huren. Gelukkig zijn er verschillende alternatieven voor een recruiter die organisaties kunnen overwegen. Hieronder staan enkele van de meest voorkomende alternatieven voor een recruiter:

1. Talent acquisitie software: Talent acquisitie software kan organisaties helpen het wervingsproces te automatiseren en te stroomlijnen. Deze tools kunnen helpen bij alles, van het plaatsen van vacatures tot het screenen van kandidaten.
2. Medewerkersaanbevelingen: Medewerkersaanbevelingen kunnen een effectieve manier zijn om gekwalificeerde kandidaten te vinden. Organisaties kunnen medewerkers stimuleren om kandidaten aan te bevelen door bonussen of andere beloningen aan te bieden.
3. Sociale media: Sociale media platforms zoals LinkedIn, Twitter en Facebook kunnen worden gebruikt om potentiële kandidaten te vinden en contact met hen te leggen. Organisat aties kunnen deze platforms gebruiken om vacatures te plaatsen, naar kandidaten te zoeken en in contact te komen met potentiële nieuwe medewerkers.
4. Vacaturebanken: Vacaturebanken zoals Indeed, Glassdoor en Monster kunnen worden gebruikt om vacatures te plaatsen en kandidaten aan te trekken. Deze platforms stellen organisaties in staat om een groot publiek van potentiële kandidaten te bereiken.
5. Freelance-marktplaatsen: Freelance-marktplaatsen zoals Upwork en Fiverr kunnen worden gebruikt om freelancers te vinden voor kortetermijnprojecten of contractwerk. Deze platforms stellen organisaties in staat om snel en gemakkelijk gekwalificeerde kandidaten te vinden.
6. Interne mobiliteit: Interne mobiliteit houdt in dat u huidige medewerkers promoveert of overplaatst om openstaande posities in te vullen. Dit kan een effectieve manier zijn om toptalent te behouden en loopbaanontwikkelingsmogelijkheden te bieden.
7. Profiel aggregators: Profiel aggregator-platforms zoals HeroHunt.ai kunnen worden gebruikt om potentiële kandidaten te vinden en contact met hen op te nemen. Deze platforms stellen organisaties in staat om te zoeken naar kandidaten op verschillende platforms, waaronder LinkedIn, GitHub en Stack Overflow.
8. Fractional Sales Team: krijg direct een compleet team en vergeet alle gedoe van het vinden van de juiste persoon en recruiters.

Kortom, er zijn verschillende alternatieven voor een recruiter die organisaties kunnen overwegen. Deze alternatieven omvatten talent acquisitie software, medewerkersaanbevelingen, sociale media, vacaturebanken, freelance-marktplaatsen, interne mobiliteit en profiel aggregator-platforms. Organisaties moeten hun specifieke behoeften en middelen in overweging nemen bij het kiezen van een alternatief voor een recruiter. Wil je meer weten over onze recruitment diensten en hoe wij jou kunnen helpen met het werven van talent? Neem dan nu contact met ons op! Wij weten na al die jaren welke recruiters en headhunters de beste medewerkers kunnen vinden.

Jouw nieuwe medewerker werkt op dit moment waarschijnlijk ergens anders. Wij weten hoe we ze in beweging kunnen brengen. Ons team staat klaar om je te ondersteunen bij het vinden van de juiste kandidaten en het opbouwen van een succesvol team.

Richtprijzen

PRIJZEN

Breek de markt open met de juiste recruiter!

Alle prijzen zijn vanaf prijzen en excl 21% BTW.

Recruiting

Werving en Selectie

Maatwerk
 • Identificeer je wervingsbehoeften
 • Kandidaten werven
 • Screenen & Interviews
 • Selectie & Onboarding
van-holland-sales-team

Van Holland Sales

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Plan een afspraak of bel 035-2031197

Andere Mogelijkheden

Strategie

Plan + Systeem

vanaf € 5000 maand
 • Klantbehoeften
 • Verkoopstrategieën
 • Verkoopprocedures
 • Omzetdoelen

Broker Service

Fixed Fee + Commissie

vanaf € 2950 maand
 • High End Contacten
 • Contract Onderhandelingen
 • Relatie Management
 • Percentage van de omzet

Fractional Sales Team

Verlengstuk van jouw bedrijf

vanaf € 89 per uur per team
 • Lead Generation
 • Appointment Setting
 • Product Specialists
 • Sales Reps & Closers